آغاز واکسیناسیون رانندگان اتوبوس های مسافربری

آغاز واکسیناسیون رانندگان اتوبوس های مسافربری

احمدرضا عامری عنوان کرد: نظر به اهمیت واکسیناسیون رانندگان حمل و نقل و پیرو درخواست اتحادیه مبنی بر اولویت واکسیناسیون رانندگان اتوبوس فرآیند واکسیناسیون رانندگان حمل و نقل مسافری از ۱۹ مردادماه آغاز شد