خودروهایی که روی دست خودروسازان باد کرد.

خودروهایی که روی دست خودروسازان باد کرد.

آمار منتشر شده از نفرات رزرو دوم و سوم پیش فروش تارا و فروش های فوق العاده سایپا نشان می دهد تعداد بسیار زیادی از برگزیدگان از تکمیل وجه منصرف شده و خودروها روی دست خوردوسازان باقی مانده است.