خودروهایی که روی دست خودروسازان باد کرد.

خودروهایی که روی دست خودروسازان باد کرد.

آمار منتشر شده از نفرات رزرو دوم و سوم پیش فروش تارا و فروش های فوق العاده سایپا نشان می دهد تعداد بسیار زیادی از برگزیدگان از تکمیل وجه منصرف شده و خودروها روی دست خوردوسازان باقی مانده است.
مخالفت شدید خودروسازان با مصوبه جدید شورای رقابت

مخالفت شدید خودروسازان با مصوبه جدید شورای رقابت

دبیر انجمن خودروسازان ایران با انتقاد نسبت به تصمیم اخیر شورای رقابت، از مخالفت شدید خودروسازان با مصوبه جدید خودرویی شورای رقابت خبر داد. انتظار خودروسازان از وزیر جدید صمت بر حذف جریان دو نرخی در بازار خودرو می باشد.