ضرورت انجام آزمون شتاب خودرو در شرایط استاندارد

ضرورت انجام آزمون شتاب خودرو در شرایط استاندارد

بهروز احمدزاده، انجام آزمون استاندارد اندازه گیری شتاب صفر تا ۱۰۰ خودرو را نیازمند مهیا بودن برخی شرایط خودرویی، جاده‌ای و محیطی از جمله نوع سوخت، شرایط وزنی خودرو، عدم شیب جاده در سطح دریا، شرایط دمایی و سایر پارامترها دانست
logo-samandehi