خدمت یا خیانت شورای رقابت به مردم؟؟

خدمت یا خیانت شورای رقابت به مردم؟؟

ارزانی بی منطق خودرو برخلاف آنچه به نظر می رسد، و اعلام قیمت های غیر واقعی که فقط در صورت برنده شدن در لاتاری امکان خرید دارند، باعث رشد سرسام آور قیمت در بازار خودرو شده و خانواده ها را با از بین بردن قدرت خرید بیچاره کرده است.